KARTY ZGŁOSZENIA:

 

 

 

 

UWAGA !

Z przyczyn od nas niezależnych przenosimy termin transmisji

E-Festiwalu na pierwszą połowę marca 2021. Dokładny termin podany będzie ok. 23 lutego. Za zmiany przepraszamy. 

W związku z tą sytuacją, przedłużamy przyjmowanie zgłoszeń

do 27 lutego 2021. 

REGULAMIN: 

ORGANIZATOR:

Agencja Artystyczna "Sebi" Sebastian Białobrzeski - Gdańsk.

PARTNERZY FESTIWALU:

Dance Theatre Technology

www.podlogibaletowe.pl

www.salabaletowa.pl

TERMIN: 

Marzec 2021 - Online

MIEJSCE:

ONLINE - kanał Youtube -->

                                                                    UWAGA !

Opłaty startowe można wpłacić dopiero po otrzymaniu potwierdzenia mailowego o przyjęciu tancerzy na E- Festiwal. 

 PRZY WERYFIKACJI MATERIAŁU FILMOWEGO

PROSZĘ TRZYMAĆ SIĘ REGULAMINOWEGO

CZASU PREZENTACJI !

KATEGORIE TANECZNE:

1. TANIEC KLASYCZNY

   solo - do 8 lat, 9-10 lat , 11-12 lat, 13-14 lat, 15+ lat  - muzyka własna - czas do 1:45

   duety - do 10 lat, 11-12 lat, 13-14 lat, 15+ lat - muzyka własna - czas do 2:00

   mini formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15, 16 + lat - muzyka własna - czas do 3:00

   formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 + lat - muzyka własna - czas do 4:30

2. FOLKLOR - / TANIEC LUDOWY, NARODOWY, CHARAKTERYSTYCZNY, HISTORYCZNY /

    mini formacje - czas do 4:00 min

    formacje - czas do 6:0 min

    kategorie wiekowe będą ustalone po zamknięciu zgłoszeń.

3. INNE FORMY 

   solo - do 8 lat, 9-10 lat , 11-12 lat, 13-14 lat, 15+ lat  - muzyka własna - czas do 1:45

   duety - do 10 lat, 11-12 lat, 13-14 lat, 15+ lat - muzyka własna - czas do 2:00

   mini formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15, 16 + lat - muzyka własna - czas do 3:00

   formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 + lat - muzyka własna - czas do 5:00

3. MODERN

   solo - do 8 lat, 9-10 lat , 11-12 lat, 13-14 lat, 15+ lat  - muzyka własna - czas do 1:45

   duety - do 10 lat, 11-12 lat, 13-14 lat, 15+ lat - muzyka własna - czas do 2:00

   mini formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15, 16 + lat - muzyka własna - czas do 3:00

   formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 + lat - muzyka własna - czas do 4:00

4. JAZZ

   solo - do 8 lat, 9-10 lat , 11-12 lat, 13-14 lat, 15+ lat  - muzyka własna - czas do 1:45

   duety - do 10 lat, 11-12 lat, 13-14 lat, 15+ lat - muzyka własna - czas do 2:00

   mini formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15, 16 + lat - muzyka własna - czas do 3:00

   formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 + lat - muzyka własna - czas do 4:00

5. DISCO

   solo - do 8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat, 13-14 lat, 15+ lat - muzyka własna - czas do 1:00

   duety - do 10 lat, 11-12 lat, 13-14 lat, 15+ lat - muzyka własna - czas do 1:00

   mini formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16+ lat - muzyka własna - czas do 2:30

   formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16+ lat - muzyka własna - czas do 3:30

7. HIP HOP 
   solo - do 8 lat, 9-10 lat , 11-12 lat, 13-14 lat, 15+ lat  - muzyka własna - czas do 1:00

   duety - do 10 lat, 11-12 lat, 13-14 lat, 15+ lat - muzyka własna - czas do 1:00

   mini formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15, 16 + lat - muzyka własna - czas do 2:30

   formacje - do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 + lat - muzyka własna - czas do 3:30

WARUNKI UCZESTNICTWA :

1. Dokonanie zgłoszenia - przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA razem z plikiem video mp4  - NAGRANIE może być wykonane w domu lub może to być plik video z innego festiwalu czy pokazu tanecznego nagrany w ciągu ostatniego roku .

https://megawrzuta.pl / https://wetransfer.com/ google drive /  w linku na adres organizatora: bialobrzeski.winterdance@interia.pl do dnia 27 lutego 2021.

2. W przypadku dużej ilości zgłoszonych zespołów , solistów lub duetów w danej kategorii tanecznej i wiekowej będą zamykane zgłoszenia przed regulaminowym terminem zamknięcia wszystkich zgłoszeń. 

o zakwalifikowaniu do festiwalu decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń.

3. Zgłoszony zespół, solista lub duet musi otrzymać potwierdzenie mailowe o przyjęciu zgłoszenia na festiwal.


4. W przypadku chęci otrzymania faktury należy wpisać DANE DO FAKTURY na karcie zgłoszenia i przesłać drogą mailową na adres biura organizacyjnego razem z danymi zespołu/duetu/solisty - miasta - kategorii i.t.d.

Opłaty :

SOLO -  każda prezentacja - 40 zł.

DUET -  każda prezentacja - 60 zł

MINI FORMACJA - 130 zł / 3 - 7 tancerzy / 

FORMACJA - 250 zł / od 8 tancerzy / 

Wpłaty dokonać należy na konto organizatora dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia drogą mailową.

AGENCJA ARTYSTYCZNA "SEBI"

bank millennium nr konta:

43 1160 2202 0000 0001 3472 2166

z dopiskiem : opłata startowa i nazwa zespołu, solisty, duetu lub nr faktury.

W przypadku rezygnacji z festiwalu opłata startowa nie będzie zwracana. W przypadku braku uiszczenia opłaty startowej w wyznaczonym terminie do 2 marca 2021 zaksięgowanej na koncie organizatora uczestnik skreślony zostanie z list startowych.

Instytucje delegujące / szkoły tańca, ośrodki kultury, stowarzyszenia /  zgłaszające swoich tancerzy / solistów, duety, mini formacje lub formacje / dokonują JEDNEJ ZBIORCZEJ WPŁATY ! za wszystkich swoich tancerzy na konto organizatora oraz podają JEDEN adres do wysyłki nagród.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO ORGANIZATORA DOPIERO PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA O PRZYJĘCIU ZESPOŁU, SOLISTY, DUETU NA FESTIWAL .

Najpóźniej do 2 marca 2021.

W TYTULE WPŁATY NALEŻY PODAĆ NAZWĘ ZESPOŁU LUB SOLISTY MIASTO ORAZ KAT. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy w przypadku zaistnienia przyczyn od organizatora niezależnych czy też losowych uniemożliwiających przeprowadzenie imprezy ONLINE w dniu 27.02.2021 roku.

2. O zmianie terminu organizator zawiadomi wszystkich uczestników z odpowiednim możliwym wyprzedzeniem poprzez informację na stronie internetowej oraz pocztą elektroniczną - na adresy wskazane w zgłoszeniu.

Kategorie wiekowe :

  do 8 lat  ( rocznik 2013  i młodsi ) 

  9 -10  lat ( rocznik 2012 - 2011 )

 11-12 lat ( rocznik 2010 - 2009 )

 13-14 lat ( rocznik 2008 - 2007 )

 15 + ( rocznik 2006 i starsi ) 

UWAGA !  Przy kwalifikacji wiekowej tancerza liczy się ROK URODZENIA a nie konkretna data.

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii tanecznych i wiekowych w przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii.

9. Postanowienia ogólne oraz nagrody: 

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu formacji.

OCENA i NAGRODY:

Oceny SOLISTÓW, DUETÓW, MINI FORMACJI i FORMACJI

dokona JURY powołane przez organizatora. Organizator i sponsorzy festiwalu zapewniają:

- ZA ZAJĘCIE -  I, II, III miejsca dla SOLISTÓW i DUETÓW -  MEDALE, DYPLOMY.

- ZA ZAJĘCIE - I, II, III miejsca dla MINI FORMACJI i FORMACJI - PUCHARY, DYPLOMY. 

- ZA ZAJĘCIE - GRAND PRIX - FORMACJE - DUŻY PUCHAR, DYPLOM.

- ZA OSOBOWOŚĆ TANECZNĄ - SOLO - DYPLOM, NAGRODA RZECZOWA

( PODŁOGA BALETOWA DO INDYWIDUALNEGO UŻYTKU lub DESKA DO PIRUETÓW SPINBOARD )

  Jury oceniając prezentacje będzie brało pod uwagę następujące kryteria: choreografia, dobór muzyki, technika wykonania, dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny, wartości wychowawcze.

10. Dane techniczne:

Dopuszcza się następujące nośniki pliku video : PLIK mp4 

11. Sprawy organizacyjne:

• organizator może zakończyć przyjmowanie zgłoszeń przed upływem terminu w przypadku wyczerpania limitu miejsc

• zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie zespołu we właściwej kategorii wiekowej i tanecznej

• szczegółowy program prezentacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora na 3 dni przed imprezą.

• organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie, łączenia kategorii tanecznych oraz wiekowych lub odwołania konkursu w danej kategorii w przypadku małej ilości zgłoszeń

• w sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Kierownik Organizacyjny w porozumieniu z Przewodniczącym Jury

Biuro organizacyjne:

Agencja Artystyczna "Sebi" 

e-mail: bialobrzeski.winterdance@interia.pl

tel. Sebastian Białobrzeski  / +48/502-770-000 / 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w zgłoszeniach systemu ONLINE  (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Agencja Artystyczna SEBI z siedzibą w Gdańsku.
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: bialobrzeski.winterdance@interia.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca "BIAŁOBRZESKI WINTER E-DANCE 2" przez Agencję Artystyczną SEBI oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska uczestników a następnie laureatów mogą zostać upublicznione w związku z rejestracją w systemie uczestników na stronie internetowej  oraz z ogłoszeniem wyników.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
h)Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.