REGULAMIN:

Kategorie taneczne:

1. PERFORMING ART IMPROVISATION - SOLO ( muzyka organizatora ) 

Wykorzystanie techniki tańca - modern, jazzowego i klasycznego.

Podstawą oceny będzie interpretacja muzyki, poziom techniczny prezentacji oraz wyraz artystyczny. 

Kategorie wiekowe:

1.  do 8 lat ( 2012 i młodsi ) 

LINK DO POBRANIA :  https://drive.google.com/file/d/1hSIsz7lzBmlk8aNH83hNiiaM40rnqXud/view?usp=sharing

 

2.  9 -10 lat ( 2010 - 2011 ) 

LINK DO POBRANIA : https://drive.google.com/file/d/10zjIYe2biGQTg24FiSN-3IBHbxHZc_00/view?usp=sharing

 

 

3. 11 - 12 lat ( 2008 - 2009 ) 

LINK DO POBRANIA : https://drive.google.com/file/d/1siCTMNEV_dkGlsMnFmCUxEpNF7_yM5n_/view?usp=sharing

 

 

 

4. 13 - 15 lat ( 2005 - 2007 )

LINK DO POBRANIA : https://drive.google.com/file/d/1hVToP6vtr682I7eqA5KNmgQEbo82RbxG/view?usp=sharing

 

 

 

5. 16 + lat ( 2004 i starsi ) 

LINK DO POBRANIA : https://drive.google.com/file/d/1evITtOqYCBOl9snMw3o2mGHY-hqs3Sq7/view?usp=sharing

2. TANIEC WSPÓŁCZESNY - SOLO ( muzyka własna ) 

Prezentacja taneczna w stylu modern, contemporary.

Czas prezentacji do 1:45

Kategorie wiekowe:

1. do 8 lat ( 2012 i młodsi )

2. 9-10 lat ( 2010 - 2011 )

3. 11-12 lat ( 2008 - 2009 )

4. 13-15 lat ( 2005 - 2007 )

5. 16 + lat ( 2004 i starsi )

3. RODZINA + DZIECKO - DUETY OPEN ( muzyka własna )

Prezentacja duetu ( mama lub tata lub babcia lub dziadek + dziecko. )

Technika taneczna dowolna.

( czas prezentacji do 2:00 min ) 

4. TANIEC Z DOMOWYM REKWIZYTEM - SOLO ( muzyka własna ) 

Czas prezentacji do 1:30 min

Dowolna technika taneczna z wykorzystaniem rekwizytów domowych codziennego użytku.

Podstawą oceny będzie kreatywność oraz pomysł na wykorzystanie rekwizytu domowego w choreografii.

Kategorie wiekowe: 

1.  do 8 lat ( 2012 i młodsi ) 

2.  9 -10 lat ( 2010 - 2011 ) 

3. 11 - 12 lat ( 2008 - 2009 ) 

4. 13 - 15 lat ( 2005 - 2007 )

5. 16 + lat ( 2004 i starsi ) 

5. ACRO DANCE - SOLO ( muzyka własna )

W choreografii powinna być zawarta proporcja 

60% elementy taneczne, 40% elementy gimnastyczne i akrobatyczne.

Czas prezentacji do 1:45 min.

Kategorie wiekowe: 

1.  do 8 lat ( 2012 i młodsi ) 

2.  9 -10 lat ( 2010 - 2011 ) 

3. 11 - 12 lat ( 2008 - 2009 ) 

4. 13 - 15 lat ( 2005 - 2007 )

5. 16 + lat ( 2004 i starsi ) 

6. TANIEC KLASYCZNY - ( solo, duety, mini formacje, formacje )  - muzyka własna

- solo ( czas prezentacji do 1:45 min )

- duety ( czas prezentacji do 2:00 min )

1.  do 8 lat ( 2012 i młodsi ) 

2.  9 -10 lat ( 2010 - 2011 ) 

3. 11 - 12 lat ( 2008 - 2009 ) 

4. 13 - 15 lat ( 2005 - 2007 )

5. 16 + lat ( 2004 i starsi ) 

- mini formacje ( czas prezentacji do 3:00 )

- formacje ( czas prezentacji do 4:00 )

1. do 11 lat

2. 12-15 lat

3. 16+ lat

7. INNE FORMY - ( solo, duety, mini formacje, formacje ) - muzyka własna

Pozostałe techniki taneczne nie wymienione w regulaminie.

- solo ( czas prezentacji do 1:45 )

- duety ( czas prezentacji do 2:00 ) 

1.  do 8 lat ( 2012 i młodsi ) 

2.  9 -10 lat ( 2010 - 2011 ) 

3. 11 - 12 lat ( 2008 - 2009 ) 

4. 13 - 15 lat ( 2005 - 2007 )

5. 16 + lat ( 2004 i starsi ) 

- mini formacje ( czas prezentacji do 3:00)

- formacje ( czas prezentacji do 4:00 ) 

1. do 11 lat

2. 12 - 15 lat

3. 16 + lat 

6. INSCENIZACJA TANECZNA - SHOW DANCE - ( mini formacje, formacje )

- mini formacje ( czas prezentacji do 3:00 )

- formacje ( czas prezentacji do 5:00 ) 

1. do 11 lat

2. 12 - 15 lat

3. 16 + lat 

8. TEATR TAŃCA - ( mini formacje - formacje - OPEN ) 

 ( czas prezentacji do 6:00 )

9. SHUFFLE DANCE - OPEN - SOLO ( muzyka własna ) 

 ( czas prezentacji do 1:00 )

WARUNKI UCZESTNICTWA :

1. Dokonanie zgłoszenia - przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA razem z plikiem video mp4  - NAGRANIE może być wykonane w domu , plenerze, sali lub może to być plik video z innego festiwalu czy pokazu tanecznego w przypadku duetów i formacji. 

Film przesyłamy przez stronę transferową : / https://megawrzuta.pl / https://wetransfer.com/  /  w linku na adres organizatora: bialobrzeski.dance@interia.pl  do dnia  7 czerwca 2020.

( NIEDZIELA ) 

2. W przypadku dużej ilości zgłoszonych zespołów , solistów lub duetów 

o zakwalifikowaniu do festiwalu decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń. 

​3. Zgłoszony zespół, solista lub duet musi otrzymać potwierdzenie mailowe o przyjęciu zgłoszenia na festiwal.​


4. W przypadku chęci otrzymania faktury należy przesłać informację mailową razem z kartą zgłoszenia na adres biura organizacyjnego z danymi do faktury z zaznaczeniem nazwy zespołu/duetu/solisty - miasta - kategorii. 

5. Każda instytucja delegująca swoich tancerzy przy zgłoszeniu w KARCIE ZGŁOSZENIA zobowiązana jest  podać adres do wysyłki nagród oraz ponosi dodatkową opłatę za przesyłkę kurierską DPD 15 zł , którą doliczyć trzeba przy wpłacie akredytacji. 

6. Opłaty :

SOLO -  każda prezentacja - 35 zł.

DUET -  każda prezentacja - 45 zł.

MINI FORMACJA - 100 zł / 3 - 7 tancerzy / 

FORMACJA - 200 zł / od 8 tancerzy / 

Wpłaty dokonać należy na konto organizatora.

AGENCJA ARTYSTYCZNA "SEBI"

bank millennium nr konta:

43 1160 2202 0000 0001 3472 2166

z dopiskiem : opłata startowa i nazwa zespołu, solisty, duetu.

W przypadku rezygnacji z festiwalu opłata startowa nie będzie zwracana. W przypadku braku uiszczenia opłaty startowej w wyznaczonym terminie uczestnik skreślany zostanie z list startowych.

Instytucje delegujące / szkoły tańca, ośrodki kultury, stowarzyszenia /  zgłaszające swoich tancerzy / solistów, duety, mini formacje lub formacje / dokonują JEDNEJ ZBIORCZEJ WPŁATY ! za wszystkich swoich tancerzy na konto organizatora. 

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO ORGANIZATORA NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA O PRZYJĘCIU ZESPOŁU NA FESTIWAL . Najpóźniej do 10 czerwca 2020.

W TYTULE WPŁATY NALEŻY PODAĆ NAZWĘ ZESPOŁU LUB SOLISTY MIASTO ORAZ KAT. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy w przypadku zaistnienia przyczyn od organizatora niezależnych, uniemożliwiających przeprowadzenie imprezy ONLINE w dniu 20.06.2020 roku.

8. O zmianie terminu organizator zawiadomi wszystkich uczestników z odpowiednim możliwym wyprzedzeniem poprzez informację na stronie internetowej oraz pocztą elektroniczną - na adresy wskazane w zgłoszeniu.

9. Postanowienia ogólne: 

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu formacji.

Ocena i nagrody:

Oceny zespołów dokona jury powołane przez organizatora. Organizator i sponsorzy festiwalu zapewniają: - za zajęcie I, II, III miejsca puchary , medale i dyplomy oraz wyróżnienia.  Jury oceniając prezentacje będzie brało pod uwagę następujące kryteria: choreografia, dobór muzyki, technika wykonania, dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny, wartości wychowawcze.

Sprawy porządkowe: 

10. Dane techniczne:

Dopuszcza się następujące nośniki pliku video : PLIK mp4 

 

11. Sprawy organizacyjne:

• organizator może zakończyć przyjmowanie zgłoszeń przed upływem terminu w przypadku wyczerpania limitu miejsc

• zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie zespołu we właściwej kategorii wiekowej i tanecznej

• szczegółowy program prezentacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora na 3 dni przed imprezą.

• organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie, łączenia kategorii tanecznych oraz wiekowych lub odwołania konkursu w danej kategorii w przypadku małej ilości zgłoszeń

• w sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Kierownik Organizacyjny w porozumieniu z Przewodniczącym Jury

Biuro organizacyjne:

Agencja Artystyczna "Sebi" 

e-mail: bialobrzeski.dance@interia.pl

tel. Sebastian Białobrzeski  / +48/502-770-000 / 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w zgłoszeniach systemu ONLINE  (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Agencja Artystyczna SEBI z siedzibą w Gdańsku.
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: festiwaltanca@interia.pl 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca "BIAŁOBRZESKI E- DANCE SHOW" przez Agencję Artystyczną SEBI oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska uczestników a następnie laureatów mogą zostać upublicznione w związku z rejestracją w systemie uczestników na stronie internetowej  oraz z ogłoszeniem wyników.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
h)Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
 

© 2023 by Ballet Academy. Proudly created with Wix.com

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • vimeo-square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now