top of page

 

 

 

 

                                          REGULAMIN

ORGANIZATOR:

Agencja Artystyczna Agata Białobrzeska

WSPÓŁORGANIZATOR:

ART & EVENT - Piotr Białobrzeski

KOORDYNATOR:

Agencja Artystyczna Sebi

TERMIN: 

25 - 26 listopada 2023

------------------------------

25 listopada 2023 ( sobota )

- taniec klasyczny

- cheerleaders - open ( formacje )

- modern

- jazz

- performing art impro

26 listopada 2023 ( niedziela )

- hip hop

- freestyle do 6 lat

- inne formy

- show dance

- freestyle 30+

MIEJSCE:

Hala Sportowa

ul. Osadników Wojskowych 21

83-020 Cedry Wielkie

Wymiary parkietu tanecznego 12 m x 12 m

ZGŁOSZENIA :

Do 11 listopada 2023 ( sobota )

NA ADRES E-MAIL : bialobrzeski.dance@interia.pl

KONTAKT TEL:

+48/502-770-000 

UWAGA ! 

Zgłoszenia bez wypełnienia i przesłania KARTY ZGŁOSZENIA nie będą przyjmowane.

KATEGORIE TANECZNE - SOBOTA / 25.11.2023 /

1. TANIEC KLASYCZNY

   solo - do 8 lat, 9-10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 1:30

   duo - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 2:00

   mini formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 3:00

   formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 4:00

2. CHEERLEADERS - OPEN

   formacje - open - muzyka własna czas do 3:00

3. TANIEC WSPÓŁCZESNY

   solo - do 8 lat, 9-10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 1:30

   duo - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 2:00

   mini formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 3:00

   formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 4:00

4. JAZZ

   solo - do 8 lat, 9-10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 1:30

   duo - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 2:00

   mini formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 3:00

   formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 4:00

5. PERFORMING ART IMPROVISATIONS

    solo - do 8 lat, 9-10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka organizatora czas 1:00

               / eliminacje grupowe, finały indywidualne /

KATEGORIE TANECZNE - NIEDZIELA / 26.11.2023 /

1. HIP HOP 
   solo DEBIUTY - do 6 lat, do 8 lat, do 10 lat ( tancerze początkujący ) 

   solo - do 8 lat, 9-10 lat, 11-13 lat , 14+ lat  - muzyka organizatora - czas do 1:00 

    / eliminacje grupowe, finały indywidualne /

   duo - do 10 lat, 11-13 lat , 14+ lat  - muzyka własna - czas do 1:00 

   mini formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14 + lat - muzyka własna - czas do 3:00

   formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14 + lat - muzyka własna - czas do 4:00

2. FREESTYLE DO 6 LAT ( PRZEDSZKOLAKI )

  mini formacje - muzyka własna - czas do 3:00

  formacje - muzyka własna - czas do 4:00

3. INNE FORMY - / Pozostałe formy nie ujęte w regulaminie /

   solo - do 8 lat, 9-10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 1:30

   duo - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 2:00

   mini formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 3:00

   formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 4:00

4. SHOW DANCE

   solo - do 8 lat, 9-10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 2:00

   duo - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 2:00

   mini formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 3:00

   formacje - do 10 lat, 11-13 lat, 14+ lat - muzyka własna czas do 5:00

5. FREESTYLE 30+ 

    mini formacje / formacje - muzyka własna - czas do 4 min

WARUNKI UCZESTNICTWA :

Zgłoszenie tancerzy na festiwal jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU  !

1. Przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA wg załączonego wzoru drogą elektroniczną na adres: bialobrzeski.dance@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 11 listopada 2023 ( sobota ).

Zgłoszenia bez wypełnienia i przesłania KARTY ZGŁOSZENIA nie będą przyjmowane !

Po przesłaniu karty zgłoszenia organizator napisze zwrotnego maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Wszyscy zgłoszeni i przyjęci na festiwal tancerze zostaną wpisani na listę startową dostępną na stronie festiwalu w okienku --> ZGŁOSZENI TANCERZE.

W przypadku dużej ilości zgłoszonych zespołów, solistów lub duetów w danej kategorii tanecznej i wiekowej poszczególne kategorie lub wszystkie mogą być zamykane przed regulaminowym terminem przyjmowania zgłoszeń. 

O zakwalifikowaniu do festiwalu decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń.

KARTA ZGŁOSZENIA:

W przypadku chęci otrzymania faktury należy w karcie zgłoszenia podać koniecznie dane do faktury.

Jeżeli faktura jest niepotrzebna, pozostawiamy puste miejsce przy danych do faktury.

Na jednej karcie zgłoszenia ( SOLO - DUETY ) można podać wielokrotność solistów i duetów.

Na jednej karcie zgłoszenia ( FORMACJE - MINI FORMACJE ) można podać kilka mini lub formacji przyporządkowując każdą z nich do danej kategorii tanecznej i wiekowej z podaniem liczby tancerzy bez podawania poszczególnych imion i nazwisk tancerzy oraz podaniem dokładnego czasu prezentacji. 

Konieczne jest także podanie numeru telefonu do kontaktu oraz miasta, które reprezentują tancerze.

OPŁATY: 

SOLO do muzyki organizatora ( hip hop, performing art impro )  - 45 zł

SOLO do muzyki własnej -  każda prezentacja - 55 zł

DUET -  każda prezentacja -  85 zł za duet

MINI FORMACJA - / 3 - 7 tancerzy / - 45 zł za każdego tancerza - każda prezentacja

FORMACJA - / od 8 tancerzy / - 45 zł za każdego tancerza - każda prezentacja

Wpłaty dokonać należy na konto organizatora dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia drogą mailową.

Wpłaty:

Agencja Artystyczna

Agata Białobrzeska

nr konta: 

86 1160 2202 0000 0000 5066 3132

z dopiskiem : opłata startowa i nazwa zespołu, solisty, duetu lub nr faktury.

W przypadku rezygnacji z festiwalu opłata startowa nie będzie zwracana.

W przypadku braku uiszczenia opłaty startowej w wyznaczonym terminie do 

13 listopada 2023 zaksięgowanej na koncie organizatora uczestnik skreślony zostanie z list startowych.

Instytucje delegujące / szkoły tańca, ośrodki kultury, stowarzyszenia /  zgłaszające swoich tancerzy / solistów, duety, mini formacje lub formacje / dokonują JEDNEJ ZBIORCZEJ WPŁATY ! za wszystkich swoich tancerzy na konto organizatora.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy w przypadku zaistnienia przyczyn od organizatora niezależnych czy też losowych uniemożliwiających przeprowadzenie imprezy w dniu 25 i 26.11.2023 roku.

2. O zmianie terminu organizator zawiadomi wszystkich uczestników z odpowiednim możliwym wyprzedzeniem poprzez informację na stronie internetowej oraz pocztą elektroniczną - na adresy wskazane w zgłoszeniu.

KATEGORIE WIEKOWE :

   do 6 lat ( 2017 i młodsi )

  do 8 lat ( 2015 i młodsi )

  do10 lat  ( rocznik 2013  i młodsi ) 

  11-13  lat ( rocznik 2012 - 2010 )

  14+ lat ( rocznik 2009 i starsi )

 SPRAWY PORZĄDKOWE - REGULAMINOWE

    1. Wstęp na parkiet tylko w obuwiu tanecznym, miękkim, z jasną podeszwą lub boso.

   2. Przechodzenie przez parkiet w obuwiu innym niż taneczne i na obcasach surowo zabronione.

   3. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas festiwalu.

   4. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia jedzenia i picia na halę sportową.

   5. Placówki delegujące powinny zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów dla zespołów.

   6. Opiekunowie grup tanecznych odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników podczas     trwania festiwalu. 

   7. Niestosowane gesty i obrażanie innych uczestników czy też jurorów i organizatora grozi dyskwalifikacją.

   8. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie obiektu organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

   9. Każdy tancerz zobowiązany jest posiadać ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający wiek. 

   10. Uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na publikację danych osobowych na stronie festiwalu z zakładce "ZGŁOSZENI TANCERZE" 

UWAGA !  

Przy kwalifikacji wiekowej tancerza liczy się ROK URODZENIA a nie konkretna data.

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii tanecznych i wiekowych w przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii.

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

W przypadku duetu decyduje rok urodzenia starszego z uczestników.

W mini formacjach i formacjach o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 70% składu formacji lub mini formacji.

OCENA i NAGRODY:

Oceny SOLISTÓW, DUETÓW, MINI FORMACJI i FORMACJI

dokona JURY powołane przez organizatora. Organizator zapewnia:

- ZA ZAJĘCIE -  I, II, III miejsca dla SOLISTÓW i DUETÓW -  MEDALE, DYPLOMY.

- ZA ZAJĘCIE - I, II, III miejsca dla MINI FORMACJI i FORMACJI - PUCHARY, DYPLOMY. 

Oraz - jeżeli Jury uzna taki werdykt to: 

- ZA OSOBOWOŚĆ TANECZNĄ - SOLO - DYPLOM, MEDAL lub NAGRODA RZECZOWA.

  Jury oceniając prezentacje będzie brało pod uwagę następujące kryteria: choreografia, dobór muzyki, technika wykonania.

Dane techniczne:

Dopuszcza się następujące nośniki plików muzycznych : PLIK mp3 

Pliki z utworami  mp3 powinny być na nośniku PENDRIVE.

• organizator może zakończyć przyjmowanie zgłoszeń przed upływem terminu w przypadku wyczerpania limitu miejsc

• zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie zespołu we właściwej kategorii wiekowej i tanecznej oraz każdy uczestnik może wziąć udział w danej kategorii tanecznej -w solo , duo, mini formacji i formacji tylko jeden raz w danym "pakiecie" ! ( czyli np w inne formy solo ( 1 raz ) , inne formy duet ( 1 raz ) , inne formy ( mini formacja 1 raz ) inne formy ( 1 raz ) i to dotyczy każdej kategorii tanecznej. Czyli nie można np zatańczyć 2 razy w kat inne formy solo lub duet i.t.d.

• szczegółowy program prezentacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora na 5 dni przed imprezą.

• organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie, łączenia kategorii tanecznych oraz wiekowych lub odwołania konkursu w danej kategorii w przypadku małej ilości zgłoszeń

• w sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Kierownik Organizacyjny w porozumieniu z Przewodniczącym Jury.

UCZESTNICY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ SWOJEGO WIZERUNKU W FORMIE VIDEO W CELACH PROMOCYJNYCH IMPREZY, A TAKŻE WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W MATERIAŁACH DOTYCZĄCYCH FESTIWALU.

Biuro organizacyjne:

Sebastian Białobrzeski 

 +48 / 502-770-000 / 

Piotr Białobrzeski

+48 / 511-557-555

e-mail: bialobrzeski.dance@interia.pl

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w zgłoszeniach  jest Agencja Artystyczna SEBI  oraz ART  & EVENT z siedzibą w Gdańsku.
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: bialobrzeski.dance@interia.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca "Białobrzeski Spring Dance
" przez Agencję Artystyczną SEBI oraz w formie listy startowej na stronie internetowej.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgłoszenie uczestnika do konkursu z jednoczesną akceptacją REGULAMINU a z tym związana zgoda na przetwarzanie danych osobowych .
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska uczestników a następnie laureatów mogą zostać upublicznione w związku z rejestracją w systemie uczestników na stronie internetowej  oraz z ogłoszeniem wyników.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wiąże się z wykreśleniem uczestnika zgłoszonego do udziału w festiwalu.
h)Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.

 

ART 2023.jpg
bottom of page